Yin yoga TT - 200 tim

Yin yogalärarutbildning 50, 200 eller 400 timmar


Välkommen till yin yoga meditations yin yogalärarutbildning, en resa djupare in på den mjuka vishetens väg. Vår utbildning är en övergripande yin yogautbildning som består av 10 moduler av teoretiska och praktiska studier i yin yoga som du kan välja fritt ibland för att sätta ihop 200 timmars utbildning eller eller ta samtliga för 400 timmars utbildning.

Utöver grundutbildningen som är steg 1, så räknas alla övriga moduler som steg 2 och kan tas i vilken ordning som helst.


Första modulen är en 50 timmars grundutbildning med särskilt fokus på anatomi och individanpassad yoga. Utbildningen går av stapeln 14-16 september och 5-7 oktober.


Läs mer om hela utbildningen, de olika modulerna samt grundutbildningen på den nya hemsidan:

www.yinyogameditation.se
Hjärtats nyhetsbrev