Om framtiden, nuet och sinnesrobönen - Torbjörn Jiredal

Om framtiden, nuet och sinnesrobönen

Vad vet vi om framtiden? Blir det som man tänker?

 

Andningsövningar, yoga och meditation placerar oss ofta i "nuet" och kanske är det det enda vi kan göra att genom yoga få hjälp att inta en hållning en "stance", att hitta en estetik som låter oss vara så flexibla som möjligt inför vad näst kommande minuter, timmar och dagar har att erbjuda.

Händelsekedjorna och vår egna extrema komplexitet gör att vi inte kan detaljstyra vår värld utan det blir till syvende och sist en hållning, en estetik som det gäller att anamma, snarare än att försöka hålla reda på allt som sker och försöka analysera detta.

 

Detta får mig att tänka på den amerikanska prästen och teologen Reinhold Niebuhr som år 1926 skrev sinnesrobönen där han talar om hur viktigt det är att acceptera det vi inte kan påverka som t ex händelsekedjornas enorma komplexitet. Han talar också om att ha mod att förändra det du kan som t ex din estetik, din hållning och naturligtvis talar han om att ha förstånd att förstå skillnaderna däremellan. Kanske på ett djupare plan är detta vad vi övar på när vi utövar yoga.

 

Torbjörn Jiredal

 

Sinnesrobönen

"Gud ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra,

mod att förändra det jag kan

och förstånd att inse skillnaden."

 

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV