Mathilda Hedbeck

Mathilda Hedbeck

Jag har en bakgrund som gymnast och mitt liv har under en längre tid präglats i yogans anda och är något som förgyller mitt liv dagligen.


Hälsa, gemenskap och vänlighet är det som intresserar mig allmänt i livet och även i yogan, vilket också är något som jag vill dela med andra. Den yin yogautbildning jag genomgått är den Surya har och har även yogat på hjärtat för honom under en lång tid. Guld.


Min vision med den yoga jag lär ut är att det ska bjuda in till kärlek och acceptans i allt vad det innebär att vara människa. Denna yoga välkomnar ALLA och det finns mycket att gräva fram oavsett vilka förutsättningar du har. Lugn, att känna in och möta dig själv är bland annat vad du kan förvänta dig under mina pass.


Mathilda undervisar i:

💗 Yin yogaHjärtats nyhetsbrev