Verena Grahn

Hjärtats nyhetsbrev

Verena Grahn

Jag är utbildad i Ashtanga yoga och är hälsopedagog. Jag började min yogaresa år 2013 genom Kung fun som jag utövat under en längre tid.


Under mina klasser (Ashtanga) är fokuset, disciplinen och andningen viktigast. Att även se den fysiska praktiken som en meditation genom observationer av andning, känslan i kroppen och det mentala tänkandet. Att finna en stark mening och intuition med varför man praktiserar är en bra grundpelare för prioriteringar och de kommande händelserna i livet.   


Verena undervisar i följande:


💗 Ashtanga yoga